NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Richter Anna Díj - Szavazz és nyerj! nyereményjáték

Hatályos: 2024. február 12-től


A Richter Anna Díj weboldalán www.richterannadij.hu (a továbbiakban: weboldal) elérhető nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételei és játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).


1. A Játék szervezője

1.1. A Játék szervezője a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: Richter)


1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatban a Richter alvállalkozót alkalmaz, aki alábbi feladatokat látja el:

  • játék kialakítása, weboldalon való közzététele, részvétel biztosítása
  • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;
  • nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.

1.3. A játék szervezésével és lebonyolításával megbízott alvállalkozók:

  • Merlin Communications Kft. (Cg.: 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.
  • Hanga Trade Kft. (Cg.: 13-09-146092; székhely: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; a továbbiakban: Lebonyolító)

2. A Játék időtartama

A Játék 2024. február 12. 00:00 órától 2024. március 10. 24:00 óráig tart.


3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

  • elfogadja jelen Szabályzatot, valamint;
  • elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, (a továbbiakban: Résztvevő)

3.2. A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító, valamint a Richter munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval vagy a Richterrel, továbbá ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. 

4. A Játék leírása, menete

4.1.   A Richter Anna Díj közönségszavazása során egy e-mail címről egy adott csapatra csak egy szavazat adható le. A szavazat leadása előtt lehetőség van nyilatkozni, hogy a Résztvevő a nyereményjátékban is részt kíván-e venni. A szavazás érvényes e-mail címmel történik, a játékra való jelentkezés esetén a szavazat leadása a Résztvevő Pályázatának minősül.


A Résztvevők között a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki érvényes e-mail címmel adta le szavazatát és a szavazat leadása előtt kifejezte a játékban való részvételi szándékát.

4.2. A Lebonyolító a Résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő véletlen szám generátor alkalmazáson keresztül elvégzi a sorsolást, amely alapján megállapít egy nyertest és egy tartaléknyertest 2024. február 12. és 2024. március 10. között hetente egy alkalommal.

4.3. A Lebonyolító a sorsolás napján a Richter Anna Díj Facebook oldalán bejegyzés formájában ad tájékoztatást arról, hogy a sorsolás és a nyertes értesítése megtörtént.

4.4. A Lebonyolító e-mailen keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és egyezteti vele nyeremény átadásának módját, pontos idejét.

4.5. Amennyiben

  • a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot, és a kapcsolatfelvétel megkísérlésének idejétől 3 nap eltelt, vagy
  • a nyeremény átadásának helyén, idején a nyertes nem jelenik meg vagy nem veszi át a nyereményt,

akkor a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá.

4.6. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. A meghatalmazásban kötelező rögzíteni a meghatalmazó és meghatalmazott olvasható nevét, lakcímét, és az ügyet amire meghatalmazás kiterjed (nyeremény átvétele) valamint a felek aláírását. A meghatalmazást a meghatalmazó sajátkezűleg írja.


5. Nyeremény

A nyeremény

2024.02.12. és 2024.02.18. között játékra jelentkezők esetén: 1 (egy) darab szabadon felhasználható, 5000 Ft értékű „jegy.hu” ajándékutalvány

2024.02.19. és 2024.02.25. között játékra jelentkezők esetén: 1 (egy) darab szabadon felhasználható, 5000 Ft értékű „jegy.hu” ajándékutalvány

2024.02.26. és 2024.03.03. között játékra jelentkezők esetén: 1 (egy) darab szabadon felhasználható, 5000 Ft értékű „jegy.hu” ajándékutalvány

2024.03.04. és 2023.03.11. között játékra jelentkezők esetén: 1 (egy) darab szabadon felhasználható, 5000 Ft értékű „jegy.hu” ajándékutalvány

(a továbbiakban: Nyeremény)

5.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

5.3. A Richter fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény tartalmát, elemeit megváltoztassa. A nyeremény változtatása a Nyeremény összértékét nem befolyásolja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Richter az érintett Résztvevőt a Játékból kizárja.

6.2. A Richter fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon.

6.3. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezések a külön adatkezelési tájékoztatóban elérhetők.

6.4. A Richter rajta kívül álló okból bekövetkező, a weboldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

6.5. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.6. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon bejegyzés formájában értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg.